יום חמישי, 29 בדצמבר 2011

מזוזה בעייתית עם כמה שאלות

מזוזה בעייתית עם כמה שאלות.

ניתן להגדיל את התמונה ע"י הקשה על התמונה עצמה.


מזוזה זו הועלתה על ידי בפורום באנגלית, ראה 
The STa"M Forum: Questions on mezuza
למטה בתמונה שניה מוצגת אותה מזוזה עצמה, כאשר סימנתי בה את הבעיות שאפרט:

מזוזה זו נשאלה על ידי אחד מחברי הפורום באנגלית לכבוד הרב שמאי גרוס שליט"א [מו"צ מפורסם כאן בירושלים עיה"ק] ולהלן תשובותיו, והערה שלי:

מצוך  יש רווח בין המ"ם לצד"י - פסק שזה פסול, ואפשר לתקנו על ידי משיכת יו"ד ימני של הצד"י יותר לקראת המ"ם.
שלשה  שורות המסומנות מצד שמאל - נשאל האם יש כאן בעיה של קובה, וענה שהדבר במחלוקת בין הרב אלישיב שליט"א שמכשיר [משום שהרווח אחר ובשעריך ניכר שהושאר משום רווח פרשה, ולא למטרת קובה או זנב] ודעת הרב וואזנר שליט"א להחמיר. ואמר שדעתו [של הרב שמאי גרוס] להקל.
יודי"ן רבים  המסומנים רגלם ארוכה מהראש - אמר שאין בעיה והם בסדר.
[לעניות דעתי, יש כאן שאלה חמורה ע"פ שיטת אדמו"ר הזקן בסי' לב סעיפים יט, כ - על פי המבואר בשו"ע הרב שם החילוק בין וא"ו ליו"ד היא, שהיו"ד ירכה קצרה מראשה [כלומר פחות מקולמוס אחד] והוא"ו ירכה ארוך יותר מהראש. אם כן יודי"ן הללו הגם שניכרות היטב לעין ולתינוק מ"מ פסולים המה משום שכבר בטלה צורת יו"ד מהם ונעשו ווי"ן (פסולים עכ"פ). זוהי הבנתי בשיטת האדמו"ר שם, וצריך לעיין בפנים שוע"ר כדי להבין הדבר, ולא נכנסתי לאריכות ההסבר - כי תמיד שואלים אותי מהיכן הבנת כך בשיטת האדמו"ר. ואם ירצו אבאר הדבר].
הנוני"ן המסומנים  - הראשון אמר שאין בעיה והיא כשרה. על השני בתחילה נטה לפסול, ולבסוף אמר שישאלו לתינוק.

יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

בי"ת או כ"ף?

ב"ה

כדי לפתוח את הפורום, אתן דוגמא
[אפשר לקבל תמונה יותר ברורה ע"י הקשה על התמונה, ותפתח הגדלה]

האם הכ"ף כשרה?
האם הבי"ת כשרה?
גם האל"ף של אנכי בעייתית, האם יש לה נקודה תחתונה של אל"ף, שמא אין זו צורת נקודה כלל אלא כמין קו ארוך [כמו מקביל לגג], ונחשב שינוי צורה?

פתיחת הפורום

ב"ה
אני שותף בפורום למגיהים וסופרים בנושאי סת"ם בשפת אנגלית     The Sta"m Forum  
חשבתי שבודאי יהיו כמה מגיהים או סופרים שירצו להנות מבלוג דומה בעברית
בדעתי לשתף כמה נושאים מהבלוג באנגלית לעברית או להיפך.

אשמח לכל מי שירצה להשתתף בשאלות/תשובות בדיון בנושאי סת"ם בצורה מכובדת.

בברכת חג חנוכה שמח
משה ויינר