יום שישי, 16 באוגוסט 2019

ביתי"ן עגולות - פסולות

הב' עגולה לגמרי ופסולה - היא יותר דומה לכ"ף. 
ראה הגדלה
הביתי"ן המסומנות פסולות, אין להם עקב ברור או זוית ברורה. הן דומות לכ"ף.

קו נמרח לתוך בי"ת

יש חשש שינוי צורה לב' - יש לשאול תינוק, ולנהוג על פיו. אם פוסל, צריך לבטל כל האות [ומה שאחריו - בתפלין], ואם קוראה ב' מותר לגרר הקו.

יום חמישי, 15 באוגוסט 2019

כ"ף פסולה

הכ"ף פסולה - אין לה מושב מספיק.
הרי"ש - גג צר והירך ארוך קצת - צריך שאלת תינוק, אם לא יטעה בה כו' או כך' [גם אם תינוק יקראנה ר' - היא כשרה רק בדיעבד]

יום רביעי, 14 באוגוסט 2019

כוזו במוכסז נראה תוך הכתב של המזוזה ומפריע לקריאה

הכוזו במוכסז כוזו הכתוב מאחור נראה בולט בצד הכתב ומפריע לקריאה הרגילה -
אם הוא מפריע כל כך - עד כדי שאדם רגיל אינו מצליח לקרוא הכתב, הרי זה פסול.
אמנם מותר למחוק את הכוזו כו' כי אין לו דין קדושת השם. ואין בזה דין חק תוכות כי הוא מפריע חיצוני, ולא בדיו האותיות עצמם, כדין המעביר עפרות זהב מעל האות, שכל זמן שהם מכסים את האות הוא פסול כי אינו נקרא, וכאשר העבירם חזרו לכשרותם כי לא נגע החקיקה בדיו עצמו או בצורת האות עצמה, ואין בזה חק תוכות, כמבואר בשוע"ר סימן לב סעיף ד.