יום שלישי, 20 במרץ 2018

שאלה בדין ריוח סתומה בתפלין

הכ"ף פשוטה בסוף השיטה ענקית - אמנם נראה שמבחינת צורת האות היא כשרה, אך יש להסתפק שמא הוא מפסיק את הריוח שלאחר ובשעריך. שהרי כעת הריוח אינו פתוח לסוף השיטה. או לאידך שמא נעשה בעצם כאן פרשת סתומה במקום שאינה צריכה להיות פ' סתומה?
אמנם אם מדובר בתפלין של ראש, שלדינא אינו מעכב בה צורת הפרשיות פתוחה וסתומה [וכמו כן יש לומר - אם הניח ריוח פרשה (סתומה) במקום שאינה צריכה].

יום שבת, 17 במרץ 2018

שאלה על ה"א

אני מסתפק האם הה"א הזו כשרה - כי קו ימין הוא באמצע גגו, וצורת גגו וירך ימין נראה כז' יותר מצורת ד'.
עכ"פ נראה שמותר לתקנו בהוספת דיו להאריך גגו לצד שמאל יותר.

יום רביעי, 14 במרץ 2018

יו"ד - שגופו מלבן ולא ריבוע

לכאורה היו"ד הזו פסולה - כי צורת גופה אינה נקודה [ריבוע] אלא מלבן קו מוארך, והרי זה קו ולא נקודה.
אולי מועיל בזה שאלת תינוק, כדי לתקנה להרחיב גופה וירך שלמטה לצד ימין כדי שתהא יותר ריבוע.