יום שני, 6 באוגוסט 2012

מזוזה פסולה

אני משוכנע שהמזוזה הזו לא נכתבה על ידי סופר [כלומר יהודי ירא שמים שלמד כתיבת אותיות והלכות כתיבת סת"ם] אלא ע"י אדם אחר.
תודתי נתונה למשה דב שיחיה שמסר לי צילום זה. אמנם הצילום אינו הכי טוב, אבל היא מספיקה דיה לברר את הנושאים הבאים.לבבך - הלמ"ד [וכן רוב הלמדי"ם שלו, ולא ציינתי עוד] המושב נטוי באלכסון החוצה מעבר לגג, זו אינה צורת כתיבה רגילה של למ"ד בסת"ם. אמנם הצורה הזו כשרה, אך היא מעידה שלא למד סופר דנן היאך לכתוב למ"ד של סת"ם.
הלמ"ד הזו גם מושפלת מתחת לשירטוט, כי הסופר הזה אינו מבין מה בדיוק מטרת השירטוט.

ובכל - רוב הכפי"ן שלו, אין גגן ישר עם השירטוט אלא עגולין כעין גג המ"ם בכתיבה ספרדית [כעין מ"ם בסידור]. אין שום כתב בסת"ם שמעגל גג הכ"ף, ואע"פ שאין בזה פסול. מ"מ הוכחה יש כאן על טיב הסופר!

ושננתם - המ"ם סופית כאן ובעוד כמה תיבות שסימנתי המ"ם (וכן עוד שלא ציינתי), אין ריבוע גמור של האות, וחלקם דומין במקצת כסמ"ך. הגם שרובן יצאו כשרים בשאלת תינוק. הסופר לא ידע עקרון צורת כתיבת מ"ם זו, שגופה מרובע.

בשבתך - הכ"ף פשוטה אינה כתובה נכון, ולכן גרם לו להרחיקה מהתי"ו. הבעיה הזו חוזרת בעוד כמה כפי"ן שלו. תדקדק בזה.

ובקומך - הכ"ף פשוטה קצרה ללא סיבה. מסתמא תינוק היה מכשירה.

אל - אין לאל"ף הזו נקודה למטה, אלא היא רגל פשוטה [גולם] כלפי מטה.

ושמתם - הוי"ו נראה גולם, בלי בליטת ראש ברורה. התמונה לא ברורה מספיק.

וקשרתם - נראה שהקו"ף נוגע, אבל אי אפשר לדון מתמונה זו שאינה ברורה דיה.

לטוטפת - הפ"א נקודתה גולם ואין לה בליטת יו"ד לתוך חללה.

חלקים מהמזוזה הזו, יותר ברורים:

2 comments:

 1. the tagim from the nun of anochi are well into the chuf sofit of levavecha.
  Lichora a shailos tinok with 2 regels?

  השבמחק
  תשובות
  1. ר' דוד מעיר שגם התגין [בכמה מקומות] נכנסות לחלל הכ"ף.
   ברור שמתייג עשה את התגין אחר כתיבת כל המזוזה, ולא היה איכפת לו כלל להכניסם לכתחילה לתוך חלל הכ"ף.

   מחק