יום חמישי, 25 ביולי 2013

חי"ת נדבקה לזיי"ן

בעיה מפורסמת!! החי"ת נדבקה תגה לתג הזיי"ן, כך שנוצרו שתי חיתי"ן, הימני [האמיתי] והשמאלי [ע"י הדיבוק] ואין זה כתיבה תמה, כי כל זוג היו כשרים כחי"ת, וגרירת ההפרדה הוי חק תוכות. (ראה אותיות הרב עמ' קמז, וילקוט הסופר במשנת הסופר עמ' נד, שמביאים הדיעות השונות בענין הזה, ושיש מכשירים לגרור הנגיעה. ונראה לי העיקר כסברת האוסרים).

אין תגובות:

פרסום תגובה