יום שלישי, 19 בנובמבר 2013

שאלות בצורת האות

כדאי להגדיל לתמונה טובה יותר

פ"א - הנקודה כמעט גולם קו בשוה, צריך תיקון.
זיי"ן שני - שאלת תינוק אם אינה דלי"ת.
תי"ו - כשר בדוחק, רגל ימין קצר אמנם כשיעור, ורגל שמאל יוצא מאמצע הראש או אפילו ימינה.
צד"י של אריז"ל כשר. יו"ד ימני יוצא ממש מכפיפת המושב, ומבואר בב"י ופוסקים שאם יו"ד הצד"י יוצא ממקום הכפיפה הרי זה כעין עיי"ן ויש לפסול. מ"מ בכתב האריז"ל שהיו"ד הפוכה ואינה דומה כלל לעיי"ן יש להכשיר.
מ"ם [בכם] שאלת תינוק אם אינה נראית כסמ"ך בגלל שיפוע חזק של המושב.
מ"ם [ואבדתם] כשר אע"פ שהחלל צר.

אין תגובות:

פרסום תגובה