יום שני, 9 בפברואר 2015

שיעור ירך בדלי"ת רבתי, מ"ם סתומה

 
ירך הדלי"ת רבתי קצרה בצורה ניכרת מעובי הגג. אות זו פסולה לפי המבואר בשו"ע רבינו בדין שיעור ירכי האותיות, כי רגל הדלי"ת לעולם צריכה להיות כעובי הגג לכל הפחות.
יש מתירים לתקנה.

המ"ם יש פוסלים. והטעם משום שגגה צר הרבה ממושבה ונראית כעין סמ"ך הפוכה.
ונראה לי שאין הפסול בגלל שנראית כאות הפוכה, אלא מכיון שנשתנה הרבה צורתה. וגם כאן, יש בה ב' פגמים, מושבה עגולה הרבה מצד ימין כסמ"ך, וגגה צרה הרבה יותר ממושבה.
מכל מקום מצד הדין נראה שמועיל עכ"פ שאלת תינוק. ואם יקראנה כדין, לתקנה.

דבר נוסף הוא גובה חטוטרת החי"ת שבתיבת אחד. למטה תמונת הגדלה, עם קוי רשת למדידת גובהו:
במדידה ע"פ קוי הרשת ניתן לראות בבירור שהחטוטרת גבהה כגובה כל החי"ת עצמה ראשיה עד רגליה (ואולי מעט יותר ממנה). ברור שאין זה נכון לכתחילה שהחטוטרת תהא כ"כ גבוהה, ואין זה כתיבה תמה לכתחילה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה