יום ראשון, 3 ביולי 2016

מ"ם סתומה

המ"ם עגולה למטה משתי פינותיה אבל גופה מרובעת. לדעת המקדש מעט הרי זו פסולה, משום שפינותיה עגולות ודינה כסמ"ך.
אמנם לדעת שו"ע רבינו נראה שעדיין יש להכשירה ע"י שאלת תינוק.
הכ"ף [נפשכם] משונה, המושב קצר וגגה עקומה מעט באלכסון - נראה שבדיעבד מהני קריאת התינוק אם יקראנה, להכשירה.
המ"ם [בניכם] פסולה, היא ממש סמ"ך עגולה מצד ימין, והבליטה של [מין עקב] לא מצילה כלל.
המ"ם [וכתבתם] - מועיל בה שאלת תינוק להכשירה.
הזיי"ן [הראשונה במזוזות] נראה שאין גגה עוברת על הירך לצד ימין [אע"פ שנטויה באלכסון כמין קרן לאחור]. אם אינה עוברת על הירך פסולה, כפי שנתבאר פורום לנושאי סת"ם: צורות פסולות באותיות וי"ו וזיי"ןפורום לנושאי סת"ם: זיי"ן פסולה.

אין תגובות:

פרסום תגובה