יום רביעי, 22 באפריל 2020

שירת הים - אריח על גבי לבינה

בשורה המסומנת [ה' ימלך] אין היו"ד [תחילת האריח] עומדת מתחת לסוף הלבינה [שם ה'], אלא מתחת לאויר הריוח.
נראה לי שזה אינו מעכב, כלומר שהפרש מעט זה אינו משנה. כי כללות הציור הוא אריח ע"ג לבינה, ונחשב [שיטה זו] צורת שירה.
ובלאו הכי נראה בס' מאיר עיני סופרים (סימן טו סעיף א, בשם שו"ת סת"ם) דרוב הדף כשירה כשר, ואין קפידא אם שיטה אחת או שתים אינם ממש כצורת השירה. כל שכן בענין שלפנינו. וכן משמעות שו"ת צמח צדק (יו"ד סי' רז), ששינוי מעט אינו מעכב, כל עוד כללות הדף הוא צורת שירה [אריח ע"ג לבינה, לאיזה מהשיטות המפרשים].

בפועל הצעתי להמשיך את גג הה"א של שם הוי' מעט, כדי שעדיין רגל שמאל של הה"א תהא בצד שמאל, ואריכות הגג יגיע עד מעל לצד ימין של הי' שתחתיה. ואז תהא גם שיטה זו אריח על גבי לבינה, ולבינה על גבי אריח.

אין תגובות:

פרסום תגובה