יום שישי, 8 במאי 2020

שאלה על בי"ת שנסתמה

הבי"ת נדבקה למעלה ולמטה [אחר גמר כתיבתה] למ"ם.
נראה לי שהיא פסולה, דנעשית כעין מ"ם סתומה, ולא מהני היכר תינוק על מנת לגרר הדביקות. וממילא אין לתקנה.
ועדיין צ"ע בדין זה.

אין תגובות:

פרסום תגובה