יום שלישי, 23 ביוני 2020

חור בפינת הבית

חור בפינת הבית.
אם הנקב נראה בבירור לעין, הרי זה פסול, שהרי החיפוי החיצוני של הבתים [בין ביד בין בראש] צ"ל שלם ללא קרע או נקב (כן מבואר באחרונים, או"ח סימן לג). אמנם אם החור דק ביותר שאינו נראה היטב לעין, אינו פסול כדין נקב שהדיו עובר עליו [המבואר בשוע"ר סי' לב סעיף יז] (ביאור הסופר סי' כד סעיף ב, ד"ה הבתים).
ואם ידביק שם קלף ממש, הרי זה בתים שעשויים משתי עורות, שנחלקו הפוסקים, ובדיעבד כשרים. וחייב להדביק את הקלף מבפנים הבית, כי אם ידביקנו בחוץ הרי אינו מדובק כלל לעור הבית, אלא לטיח בלבד.
אבל אם הנקב אינו מגיע בעור הבית עצמו עד לחלל, אלא הוא רק במקצת עומק העור, וכל שכן אם הוא רק בטיח לבד, הרי זה יכול לסתמו בטיח (כי עור החיפוי שלם).

אין תגובות:

פרסום תגובה