יום שישי, 26 ביוני 2015

ראש הוי"ו בכתב המיוחס

צורה זו של ראש הוי"ו - רגיל בכתב המיוחס, בגלל נטיה אלכסונית מעט [כללית של הכתב, בהרבה מהראשים] וכן פתיחה קעורה של פני האות.
אמנם לכאורה הרי זה דומה ליו"ד שכתבתי לעיל שיש בה חשש גולם. וזו תמונתה של היו"ד:
ונראה לי, דבוי"ו היות שזה הרגל צורת ראשה - אנו רואים הדבר כראש של האות, ולא תיקרא בשל כך גולם [כמובן - אם צורת הראש ברור, כמו במקרה שלפנינו].
משא"כ בשאר האותיות ויו"ד בכללם, שהרגיל בכל הכתבים שיש בהם גוף של היו"ד, ולא סגי בעוקצין שעל פני האות להיקרא ראש האות או גוף האות - על כן נחשבים לגלמים.

אמנם יודעני שבהשקפה ראשונה - סברא זו נראית דוחק. מ"מ אם נתבונן בדבר, לענ"ד נמצא בה טעם לשבח.

ראה גם  פורום לנושאי סת"ם: עוד שאלות על יו"ד
פורום לנושאי סת"ם: אלפי"ן
פורום לנושאי סת"ם: צואר למ"ד כקו משוך

אין תגובות:

פרסום תגובה