יום חמישי, 27 ביוני 2019

למ"ד - כתיבה בפיסול

הסופר האריך גג הל' כאשר צואר הל' עדיין עומדת במקומה הראשון.
מכיון שנפסלה [כי נתבטלה צורתה] א"א למחוק את הצואר לבדה משום חק תוכות, אלא צריך למחוק גם הצואר וגם המשך הפס שנעשה אחר הצואר, כי נכתבה הפס הזה בפיסול.

2 comments:

  1. האם התכוון להאריך הלמד או שהתחיל לכתוב את ה"הא" שאחרי כן ונדבקה לו?

    השבמחק
  2. כמדומה לי שהשאלה שנשאלה היתה שהאריך גג הל'. אע"פ שסביר יותר שאתה צודק שבעצם הוא חיבר גג הה"א לגג הל' ועל זה הוא שאל.
    בכל מקרה - אני סבור שיש כאן שינוי צורה ללמ"ד והיא פסולה, וא"א להכשירה אלא במחיקת שני החלקים, הגג העודף [ גג הה"א], וצואר הל'.
    יישר כח על ההערה!

    השבמחק