יום חמישי, 11 ביולי 2019

שאלות על ה"א

הסופר עושה חלוקה בשם הוי' - אבל "זה א-לי ואנוהו" יש להקפיד ולהדר לכבוד השם, שיהא השם הק' נאה ויפה !!
הקו שבור - שאלה על שינוי צורתה. צריך שאלת תינוק האם הה"א כשרה.
שתי בעיות בההי"ן הללו. הנקודה קטנה משיעורה (אמנם לפי פסק השו"ע אין שיעור לנקודה - הרגל הפנימית, אך לרמ"א והפוסקים האשכנזים צ"ל בה שיעור מלוא יו"ד), ועוד שהיא תלויה בגובה. אמנם הפמ"ג מכשיר ה"א שהנקודה תלויה בגובה החלל, ואינה שוה למטה עם רגל ימין.
אך כאן יש שתי בעיות - נראה לי שצריך שאלות תינוק, ואם תינוק יקראם צריך לתקנם (לפי הפוסקים האשכנזים).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה