יום שלישי, 27 במרץ 2012

חי"ת שראש אחד גולם

חי"ת שראש אחד ממנו גולם כבתמונות כאן, הרי זה פסול ולא ניתן לתקן בתפלין ומזוזה.
כי לדעת שו"ע רבינו בסימן לו אות חי"ת, צורת החי"ת מורכבת משתי זייני"ן סמוכין זה לזה, ואם אינם זייני"ן [או ווי"ן] אלא דלי"ת זיי"ן וכו' או שאינם סמוכים זה לזה אלא מרוחקין אחת מהשניה (כאשר החטוטרת רחבה ביותר), אין זה גדר חי"ת כלל.
על כן במקרים שלפנינו שראש אחד גולם, הרי זה כדין האות וי"ו או זיי"ן עצמן שהיו גולם, דפשיטא שהיו פסולים ולא היה מועיל כלל שום תיקון בתפלין או מזוזה שלא כסדרה.
לעיל הסברנו במאמר "ראשים הפוכים" חילוק בין אותיות שעיקרם ראש אחד כגימ"ל ונו"ן דגולמם חמור מהאותיות שיש להם ב' ראשים כטי"ת עי"ן ושי"ן. ואם כן לכאורה החי"ת קל כי יש לה ב' ראשים. אמנם לפי הנ"ל בדעת רבינו החי"ת מורכבת מצורה של ב' זייני"ם או וי"ו סמוכים זה לזה, ואם אין בכל אחד מהם אות שלמה וי"ו או זיי"ן אין זה אות. זה נראה לי ברור בדעת רבינו.

הארכתי בזה יותר בפורום באנגלית, זה הקישור
The STa"M Forum: Definition of ches - Rabenu Tam

בפורום באנגלית ישנו דיון בנושא זה
The STa"M Forum: ches with rosh missing on vov
ושמה מביאים רבנים המכשירים לתקן החי"ת הראשון [ומסתמא גם יכשירו לתקן את השני]. ואני עומד על דעתי, לדעת שו"ע הרב המה פסולים משום שנשתנו בעצם צורתן, ולא מהני תיקון.

וכן תמונות החי"ת שלמטה, נראה לי פשוט שפסול

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה