יום שישי, 8 באפריל 2016

מ"ם פתוחה - חרטומה דבוק לגמרי לגג

יש דיון באחרונים האם זה נחשב שינוי גמור לפסול המ"ם או לא.
נראה העיקר, שאם תינוק מכירה כמ"ם פתוחה [ולא יטעה בה לקרותה מ' סתומה] היא כשרה בדיעבד. וצריך לתקנה, על ידי הוספת דיו לגגי החרטום והכ"ף שבמ"ם - כך שתיראה פגם בין הגג [של הכ"ף] והחרטום.

אין תגובות:

פרסום תגובה