יום שלישי, 5 באפריל 2016

זיי"ן - סוף יריכה נוטה מעט

הז' בגלל עיקום הקולמוס נעשה בה כעין כפיפה מעט.
כבר ביארתי שכל שאינה כעין מושב ממש של נו"ן - אין בה פסול. [פשוט, שמצוה לתקן צורת הירך בהוספת מעט דיו, ליישרה].

אין תגובות:

פרסום תגובה