יום שלישי, 17 במאי 2016

שאלה באמצע כתיבת ה"א של שם הוי' ב"ה

שאלה:  האם יש בקו הדק של ירך שמאל בה"א חשש לחי"ת, האם צריך שאלת תינוק?

תשובה:  נראה לי שאין כאן חשש לחי"ת, וגם המחמיר אינו צריך לשאול תינוק כעת, אלא יוכל להשלים ציור ירך שמאל כולה, ואז לשאול לתינוק.
ולא יהא בהשלמת ירך שמאל חשש "חק תוכות שנעשה בכתיבה" - מצורת חי"ת לצורת ה"א, כי זה דרך הכתיבה. (עיין לשכת הסופר סי' ג, דלא אמר "חק תוכות ע"י כתיבה" אלא כגון במשך ראש למ"ד מתוך חלל הד' דתיכף נפסלה הד' כי נעשית דמות ה"א, ולא מהני מה שחוזר וממשיך כל גוף הלמ"ד ונעשית הדלי"ת מאליה, כלומר חזרה צורתה מאליה. כי זה ג"כ חשוב חק תוכות, כי נעשית הד' מאליה, וכל שלא נעשית בדרך כתיבה אלא באופן אחר חשוב ח"ת. דהתם מתקן אות אחת ע"י כתיבת אות שניה, אבל) כאן הוא מתקן האות עצמה בכתיבתה שלה, זה בודאי דרך כתיבה ולא ח"ת כלל.

אין תגובות:

פרסום תגובה