יום רביעי, 25 במאי 2016

ממי"ן

המ"ם הזו פסולה - בטלה ממנה צורת האות, כי נתמלאה [חלל הכ"ף שבה] דיו.
המ"ם יש בה הפסק ניכר בחרטום. האם מותר לתקנה בתפלין ומזוזה שלא כסדרה?
לענ"ד מותר לתקנה, כי צורת המ"ם עצמה ניכרת היטב (וכן משמע לי בדעת הצמח צדק או"ח סי' טז - בשאלה על אל"ף שקפץ ממנה דיו בהפסק ניכר בקו גגה, עיי"ש).
יש פוסלים משום שההפסק ניכר להדיא. לענ"ד העיקר מה שהאות ניכרת להדיא, ולא איכפת לי כל כך אם ההפסק ניכר. וכמדומה לי שכבר ביארתי זה בפורום.
ראה פורום לנושאי סת"ם: תיקון אותיות שנפסקו שלא כסדרן (באות ד)

אין תגובות:

פרסום תגובה