יום רביעי, 3 באוקטובר 2012

מזוזה מאחורי הדלת?

זה פתח בית הכנסת שלנו, הדלת נפתחת החוצה לפרוזדור שנראה ברקע. המזוזה קבועה בימין הנכנס.
בתמונה הבאה מראה הפתח מצד חוץ [הפרוזדור] כלפי פנים:
התמונה הבאה היא של פתח העזרת נשים (הדלת נפתחת החוצה):
להלן תרשים בית הכנסת:
 
לכאורה שתי המזוזות הללו קבועות מאחורי הדלת?  (בשלמא מה שקבועות היפך כיוון היכר ציר, כי הפרוזדור אינו חשוב חדר כלל, אלא רק מבוא לאולמות התפלה, והרי הן כפתחים חיצונים שלא הולכים בהם אחר היכר ציר).
הסיבה שהמזוזות נקבעו כן, כי אי אפשר לקבען כלל לפני הדלתות הללו, כי הדלת נסגרת על המזוזה [מסגרת השער] ואין מקום לקבוע שם [קלף] מזוזה.
אלא שצ"ע האם זה נחשב מאחורי הדלת שנחלקו הפוסקים ביו"ד סי' רפט, דיש פוסלים [דעת הרמב"ם ונימוקי יוסף]. וכתב הש"ך דרק היכא דאין ברירה אחרת יש לקבעה אחר הדלת ולסמוך על דעת המתירים.
נראה לענ"ד דאין זה כלל נקרא "אחורי הדלת", דלא נאמר איסור לקבעה אחר הדלת, אלא כאשר הדלת עומדת באמצע חלל הפתח, אך כאן שהדלת לפני חלל הפתח, והרי מקום קביעת המזוזה בחלל הפתח דוקא, א"כ אין זה בכלל הפסול של "אחורי הדלת". כן נ"ל נכון.

11 תגובות:

 1. True, and I have seen other chabad shuls with the exact setting as yours where the mezuza is in the same position.

  Concerning the height of the mezuzahs it seems that your shul goes like the Shach which is not mediak specifically at placing the mezuza at the beginning of the shlish haelyon.

  השבמחק
 2. I have found a few times where someone wanted to be mediak in shlish haelyon and part of the mezuza nartik was below the beginning of the shlish haelyon I thought that this must be fixed but not sure to say it is posul unless because of maris ayin.

  השבמחק
 3. I wrote about this in January
  מקום המזוזה בשליש העליון

  השבמחק
 4. מדוע המזוזות לא הולך לפי היכר ציר כאן?

  השבמחק
  תשובות
  1. מה שקבועות היפך כיוון היכר ציר, כי הפרוזדור אינו חשוב חדר כלל, אלא רק מבוא [כבית שער בלבד] לאולמות התפלה, והרי הן כפתחים חיצונים שלא הולכים בהם אחר היכר ציר.

   מחק
  2. If the prozdor is :chiuv by itself since it is more than 4 by 4 amos, why than is it אינו חשוב חדר כלל, אלא רק מבוא ?
   Also it seems clear from the Rebbe's letters (sheari halacha uminhag vol 3 p 340-1 that we always go after heker tzir besides fro the main entrances. It does not mention this diok of prozdors.

   מחק
  3. פרוזדור כדין בית שער אין לו שום חיוב מצד עצמו [גם הוא גדול דע"ד], וכל חיובו רק משום שדרכו נכנסים לבתים כמבואר ברמב"ם (וכן פשוט בשו"ע, פרט לדיעה אחת שבית שער חייב מצד עצמו מדרבנן). וממילא לא יעלה על הדעת שיהא חיוב המזוזה כלפי הפרוזדור או בית שער (שהוא פטור מצד עצמו), ולא כלפי הבית.
   מה שלא הוזכר זה במכתבי הרבי, אינו ראיה, שהרי מדבר בעיקר בבתים פרטיים [כדירת כ"ק אדמו"ר הקודם] וכדומה. ובבית פרטי אין מצוי כל כך פרוזדור ובית שער שאין לו שום שימוש מדיורי הבית, ורק מבוא לבתים. עכ"פ כך היה ברוב הבתים היהודים בדורות הקודמים.
   היום שיש בנינים רחבים וגדולים - זה יותר מצוי.
   התמונה ודיון בבלוג הוא בפרוזדור ומבוא לבית כנסת, שאין לפרוזדור שום חשיבות ושימוש לעצמו, פרט לכניסה לבית כנסת.

   לעניות דעתי, יש בעיה גדולה באולמות ובתי כנסת שיש להן מבואות כאלו, וכל חסידי חב"ד לתומם קובעים המזוזה בפתחים כאלו ע"פ היכר ציר. כאשר הוא מנוגד לגמרי להלכה.
   אי אפשר להניח את רבותינו נשיאנו כטועים בדבר הלכה, חלילה!

   מחק
  4. Would you agree that if the prozdor serves as a separate purpose for example people sit in it or things are stored there than we would follow consider the next room (beis Hakneses as heker tzir?
   What about a hallway? for example a main door with a hallway which is no greater than a prozdor, which leads into a beis Hakneses, would this also go after yamin hanichnas and not heker tzir?

   מחק
  5. Yes indeed, if the prozdor would be a coffee room or any other use for people, then according chabad minhag we should follow heker tzir.
   But, a store room in a shul, I would not consider of any importance to follow heker tzir, since otzarot are only chayov when they are part of a diyur adam, as I explained on this forum

   מחק
  6. obviously, I meant a prozdor that is also a storage room
   But a back room in the shul that is a storage room, pashut that we [chabad] follow heker tzir

   מחק