יום ראשון, 20 בספטמבר 2015

בליטת גיד התפירה

גיד התפירה בולט על פני התיתורא [בגלל מילוי שיש בתוך החריץ]. אין בזה פגם בריבוע התפירה כלל. כי ריבוע התפירה נמדד מכיוון מעלה, ובליטת גובה אינו משנה את הריבוע.

אין תגובות:

פרסום תגובה