יום חמישי, 2 ביוני 2016

תי"ו - רגל ימין קצר

רגל ימין של התי"ו קצר מרגל שמאל.
הדין - שאם יש שיעור ברגל ימין כמלוא אות קטנה [כעובי האות יו"ד - גוף היו"ד שהוא עובי הקולמוס] כשר.
מצוה לתקן אורך רגל ימין שתהא צורת התי"ו לכתחילה.

מ"מ גם אחר שיש בה שיעור מלוא אות קטנה, זה דוקא כאשר לא נשתנה צורת האות. אבל אם יש שינוי בצורה הכללית של האות, יהא פסול ולא יועיל השיעור הנ"ל [ראה יד אפרים סימן לב סעיף טז, ביאור הלכה שם ד"ה כשר, קסת הסופר סי' ז סעיף ו], אלא שבמקרה שלפנינו עדיין צורת ת' עליה.

אין תגובות:

פרסום תגובה