יום שני, 27 ביוני 2016

וי"ו - ראשה מרובע

הוי"ו [מלקוש] ראשה ארוך מעט, וכן מרובעת בסופה. צריכה שאלת תינוק בגלל שינוים קטנים הללו.
(נראה לי שזה דוגמא מתאימה למה שכ' בשו"ע רבינו [סי' לו] והב"י - שיש ליזהר שלא יעשה ראשה של הו' מרובע שמא תינוק יטעה בה ויקראנה זיי"ן. כלומר, בצירוף שינויים קטנים אחרים).

אין תגובות:

פרסום תגובה