יום רביעי, 22 ביוני 2016

מ"ם סתומה נפתחה

המ"ם נפתחה בדיוק במקום שעושה אותה מ"ם פתוחה - היא פסולה מדין כתיבה תמה, "שלא יעשה סתומין פתוחין" פירוש שלא יעשה המ"ם סתומה מ"ם פתוחה. ואין הפי' רק אם תינוק יקראנה מ"ם פתוחה, אלא הואיל ונפתחה מ"מ [כלומר אפילו קצת כמו בתמונה שלנו, אע"פ שיתכן שעדיין תינוק יקראנה סתומה] היא פסולה, משום שאינה כתיבה תמה.
[ופי' זה נלמד מהמקרה ההפכי, שעשה פתוחה סתומה, אין הפי' שעשאה סתומה יפה למראה עיני התינוק, אלא אפילו נדבקה בחוט השערה ונסתמה, שעדיין התינוק קוראה מ"ם פתוחה, מ"מ נפסלה משום שנעשית סתומה (כמבואר בפוסקים). ואלו מפסולי כתיבה תמה.

אבל אם יש סדק צר כזה במ"ם סתומה במקום אחר בה [כגון בצד ימין, או בצד שמאל למעלה] מותר לתקנה, כל זמן שניכרת צורתה היטב.

אין תגובות:

פרסום תגובה