יום שישי, 12 ביולי 2019

תי"ו - רגל שמאל כחי"ת

אמנם יש בליטה משהו שמאלה [ברגל שמאל] שמצייר אותו כתי"ו, אך עיקר הרגל [בגלל עביותו] פשוטה, והוא דומה לחי"ת.
נראה שאם תינוק יקראנו ת' - יש להוסיף דיו לעשות לו רגל שמאל כפופה כדינה (ע"ד ההיתר לתקן קו משוך בשוה כאשר תינוק מכירו).
השוה לבעיה דומה באות גימ"ל: https://hebrewstam.blogspot.com/2019/04/blog-post_4.html

דוגמאות נוספות לבעיית רגל שמאל של הת'.
רגל שמאל לא ברור - אני מסתפק האם יש לפסלו, או שמא על ידי תינוק אם יקראנו ת' - יש להתיר תיקונו.
רגל שמאל של הת' ממש קו משוך בשוה, רק שהיא משופעת כלפי חוץ. אין להכשיר כלל.
מ"מ למתירים תיקון קו משוך בהיכר תינוק, גם כאן יש להתיר לתקנו אחר קריאת התינוק. (אבל כמו שהוא עת, אינו כשר)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה