יום חמישי, 18 ביולי 2019

הפסק ניכר וגדול באל"ף

הדיו קפץ או מחמת קיפול בקלף, או מסיבות אחרות.
הה"א של ואהבת פסולה כי נפסקה - אך מן הדין מותר לתקנה.
האל"ף של מאדך - יש בה הפסק גדול בקו האמצעי. אמנם בתשו' צמח צדק (או"ח סי' טז) התיר לתקן אל"ף שקפץ דיו בשיעור כחמישית מאורך גגה. מ"מ למעשה אין להקל כל כך [ובפרט כאן] מכמה טעמים.
א. יתכן שההפסק כאן יותר גדול וניכר ממה שדיבר הצ"צ.
ב. מטעמים טכניים - הרי ברור שגם לאחר תיקון הדיו יקפוץ שוב, ולא יחזיק הרבה זמן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה