יום שני, 26 בנובמבר 2012

זנב וקובה בתפלין

האם יש פסול זנב או קובה בתפלין?
בתשובות זית רענן חלק שני [ר' משה יהודה לייב זילברברג, אחד מגדולי ירושלים, לפני יותר ממאה וחמישים שנה] סימן א' מבאר דפסול זה הוא אף בתפלין (דחמירי ממזוזה).
את התשובה אפשר לראות או להוריד מאתר hebrewbooks

ולענ"ד כן משמע בדברי ספר התרומה (שמביא בית יוסף סי' לב [סעיף לג מסעיפי השו"ע]) ויעשה כל שיטותיה שוות כו' וכ' התרומה שאע"פ שבמזוזה מכשירים שיטה אחת ארוכה ואחת קצרה כו' שמא בתפלין אינו כן.
משמע דפשוט לס' התרומה דתפלין חמור ממזוזה בעניני יציאת השורות, וא"כ ק"ו שפסול זנב וקובה דפסול במזוזה, ודאי פסול בתפלין.

אין תגובות:

פרסום תגובה