יום שישי, 31 באוקטובר 2014

נפסקים

חי"ת זו לאחר שנכתבה הורם מהקלף גיד שמחק את החטוטרת של החי"ת. היא נפסלה, ואי אפשר לתקנה משום כתיבה שלא כסדרה, כמבואר בשו"ע שאם נפרדה החטוטרת וניכר הפירוד להדיא היא פסולה. והטעם כי נפרדה לשתי אותיות אחרות - וי"ו וזיי"ן, ואינה חי"ת כלל.
פירוד רגל הה"א מהגג מותר לתקנה כי ניכרת שהיא ה"א ולא נשתנתה לאות אחרת [זה לדעת שו"ע רבינו והאחרונים המקילים בפירוד הניכר. אבל שיטת הפרי מגדים והקסת להחמיר דכל פירוד הניכר להדיא ממילא האות פסולה לגמרי וא"א לתקנה שלא כסדרן].
נראה לי להקל ומותר לתקן למ"ד זו שנפסקה, כי עדיין ניכרת היטב שהיא למ"ד וכל תינוק יכירנה כלמ"ד.

אין תגובות:

פרסום תגובה