יום שני, 30 בנובמבר 2015

תגין נדבקו - חשש לשינוי צורת האות

תגין נדבקו בנו"ן. נראה שאין שינוי צורה, כמובן ראוי לשאול תינוק. 
גם כאן נדבקו התגין בנו"ן, כאן יש חשש לשינוי צורת הנו"ן וצריך שאלת תינוק. אם תינוק יקראנו נו"ן, יש לגרר התגין הללו [אף מהשם].

אין תגובות:

פרסום תגובה