יום שני, 16 בנובמבר 2015

אל"ף - נפסקה יו"ד העליונה מהגוף

היו"ד נפסקה מהגוף - אמנם ניכר ההפסק להדיא. אך מה שקובע הוא לא "אם ההפסק ניכר להדיא", אלא "אם האות ניכרת להדיא" - וכאן האל"ף ניכרת להדיא. ועל כן מותר לתקנה בתפלין.
[היוצא מן הכלל בדבר זה הוא האות חי"ת - שמטעם המבואר בראשונים ושו"ע אזלינן בתר "אם ההפסק ניכר להדיא", ונתבאר במקום אחר].

אין תגובות:

פרסום תגובה