יום רביעי, 18 בנובמבר 2015

דקדוקים בכתב המיוחס [חב"ד]

מזוזה כתב חב"ד - כתב יד יפה, אך יש כאן שתי דקדוקים שרציתי להעיר עליהם [אתן הגדלת קטע העליון לבד. כדאי לראות התמונות בהגדלה]:
האל"ף - יו"ד העליונה הסופר מושך אותה הרבה כלפי מעלה, ומרחיק אותה מן הגוף. וטעמו - שרוצה להדר לעשות עוקץ שמאל [של ר"ת] שיהא בולט כלפי מטה, וחושש שמא יגע העוקץ הזה לגוף האל"ף - ולכן מרחיק כל הנקודה העליונה כלפי מעלה.
אך אין זה נכון - עוקץ שמאל ביו"ד זו צריכה להיות פונה כלפי מעלה דוקא, כמבואר בשוע"ר [סי' לו באות אל"ף], וכנראה בתמונות של כתב יד מיוחסים, וממילא אין בה חשש נגיעה לגוף. ואין לרחיק הנקודה הזו הרבה מהגוף לכתחילה.

דלי"ת רבתי - הסופר עשה סוף ראשה עגולה. והנה אע"פ שבכת"י המיוחס מעגלים מעט את סוף גגה של דלי"ת רגילה, אבל לא הרבה. אבל בד' רבתי עושים אותה מרובעת עם זוית (ועכ"פ לא בעיגול ניכר ורחב).

אין תגובות:

פרסום תגובה