יום שלישי, 26 בינואר 2016

ראשים שצ"ל עגולים - והם מרובעים מעט

בהשגחה פרטית, אחר שהכנתי הבלוג הקודם מתשובת לבושי מדרכי, קיבלתי שאלות שמדמות חלק מהבעיות האמורות שם:
הכ"ף יש בה ריבוע מעט. אין בה פסול כי כללותה עגולה.
הרישי"ן מרובעים מעט - אין למהר לפסלן, אלא דינם שאלת תינוק, כי אינם מרובעים בזוית גמורה ועוקץ חד.
השי"ן ראשו השמאלי רחב מאוד ביחס לכללות התיבה (מין "מנומר" שאינו תמה לכתחילה כנתבאר פעם. ראה פורום לנושאי סת"ם: כתב מנומר).
הווי"ן [ויתכן עוד שלא ציינתי] מרובעים מעט עם עוקץ משהו - כשרים כנתבאר בתשו' לבושי מרדכי.
הזיי"ן הראשון שבמזזות, ראשו עבה מצד שמאל. מ"מ נשתייר בירכו שיעור מלוא אות קטנה וכשרה. מותר לגרר מעט מעובי הראש של הז'.
אם היתה צד אחד עבה מדי ובצד השני דק, עד כדי שאם נסתכל בצד אחד נראה שיעור ירך ובצד השני לא - נראה להחמיר [שלא להכשירה כך, בלי תיקון] משום חסרון שיעור.
ראה גם  פורום לנושאי סת"ם: פסולי יו"ד וזיי"ןפורום לנושאי סת"ם: מדידת שיעור מלוא אות קטנה בירךפורום לנושאי סת"ם: נתעבה גג הנו"ן פשוטה

אין תגובות:

פרסום תגובה