יום שני, 1 בדצמבר 2014

מזוזות הפתח לא ברורות

כניסה למטבח כאשר יש מזוזות סף מהצדדים נמוכות ומעליהן הרחבה מסויימת. מזוזות הסף עצמן וכניסת ההרחבה נראית בתמונות שלמטה. כל תמונה היא מבט לצד אחד של הפתח.

אם בליטת הכניסה מכל צד הוא פחות מג' טפחים, הסברא נותנת שמצד דין לבוד כל גובה המזוזה היא [המשך] מזוזת סף אחת, וחייבת במזוזה בשליש העליון של הפתח [בלי ברכה].
אך אם הכניסה היא יותר מג' טפחים [ואין דין לבוד להחשיב הכל כהמשך אחד] אז אנו בבעיה גדולה !!
לפי משמעות הפוסקים אם הסף שלמטה הוא גבוה עשרה טפחים מהרצפה יש לקבוע את המזוזה על גובה הסף התחתון, ואם אין גובהו עשרה טפחים, אז יש לקבוע על שליש העליון של כל גובה הפתח מהרצפה, על חלק הנכנס, דאף הוא נקרא מזוזת סף. (כן יש לנהוג למעשה ע"פ הוראת הפוסקים. אע"פ שבסברא אין הדבר נראה נכון, שהרי כניסה זו אינה מהפתח כלל, ונמצא שאין לפתח זו מזוזות סף כלל, ופטורה. אבל מהיות טוב כו' לא כדאי להקל נגד דיעות הפוסקים המפורסמים, ובפרט שבלא"ה לא קובעים כאן בברכה).

אין תגובות:

פרסום תגובה