יום שלישי, 9 בדצמבר 2014

בי"ת עגולה מעט - בכתב המיוחס

1. צורת האות בי"ת ניכרת יפה בכללות ציורה. אבל היא עגולה למטה, אין לה ריבוע ברור. גם אין לה עקב ברור, אלא גבה מעוגלת. דינה - שאלת תינוק ותיקון הריבוע שלמטה. 
 2. שבירת העקב ניכר, בודאי כשרה.
3. עגולה מאוד למטה, שאלת תינוק ותיקון.
 4. צורת הבי"ת ניכרת היטב. ריבוע שלמטה אינו מספיק - יש לתקנו.
5. בי"ת כשרה.

אין תגובות:

פרסום תגובה