יום חמישי, 25 בדצמבר 2014

צורת פתח באמצע מטבח

צורת פתח (בליטות משני הצדדים) באמצע המטבח [שים לב - השיש נמשך מסביב לבליטה שבתחתית עמוד השמאלי]. האם פתח זה חייב במזוזה?
נראה העיקר שפטור, משום שאין צורת פתח באמצע חדר חייב. כי אינו מפריד החדרים זה מזה, ולא נחשב בעיני בעל הבית לפתח והפרדת חדר, אלא לכעין קישוט באמצע החדר.
אמנם יש מקום להחמיר ולקבוע מזוזה על עמוד סף הימין (זה תלוי יותר בדעת בעל הבית, האם חושב החלק שלפני הפתח כחלק וענין לעצמו).

(יש מקום לדון על צורת פתח כזו, על בליטה זו שבתחתית עמוד שמאל. בהנחה שהיא גבוהה י' טפחים מהרצפה ויש בה שיעור סף, (כי אם היא נמוכה מי"ט, לענ"ד היא מבטלת את עמוד סף השמאלי. ואין מקום להחמיר).
לדעת השו"ע פתח שאין בו ב' מזוזות פטור, האם בכה"ג שעמודי הסף אינם תואמים כלל, האם יתחייב לדעת השו"ע. ואפילו לדעת הרא"ש, דסף ימין לבד מחייב, כתב הטור [סימן רפז] דהיינו רק כאשר קיר חלק מולו, אבל פתח שימאי שיש בצד שמאל אבן יוצא ואבן נכנס פטור, ולא מהני מה שיש סף ימין ישר. ושמא גם כאן אין כאן כלל צורת פתח גם לדעת הרא"ש וטור. אמנם אפשר לחלק [כמדומה לי שכ"כ בספרי האחרונים] דשימאי היינו מקולקל, אבל כל שמתקינים פתח זה ליופי ושימוש מיוחד כמו שלפניניו, אין זה בכלל שימאי.
כל העולם נמשך אחר דעת סידור דרך החיים בענין פתח חנות שצד אחד בו רוחב עליון כחלון (כעין זה שלפנינו) שנחשב לסף גמור. ונראה לי, שזה רק אליבא דסברת רש"י בסימן רפז דפתח היינו מקום החלל, ושיעורו חלל י"ט גובה ברוחב ד"ט, אם כן לא איכפת לו איך נראים עמודים הסף. אך לדעת השו"ע צ"ע).

ראה גם פורום לנושאי סת"ם: מזוזות הפתח לא ברורות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה