יום חמישי, 5 בינואר 2017

שאלות על אל"ף

יש הפסק ניכר בגג האל"ף. המנהג לפסול ולא להתיר תיקון שלא כסדרן, וכן ודאי דעת המשנה ברורה (ביאור הלכה סי' לב סעיף כה, ד"ה מכירם). ויש להעיר מתשובת הצמח צדק [או"ח סי' טז] דמשמע שהיה מתיר לתקן גם הפסק כעין זה. [ראה בספרי אותיות הרב עמוד נח, ציור 71. אמנם ראה שם בעמוד מו, לענין ציור 24].
נראה לי שהאל"ף כשרה בדיעבד, ואין זה קו משוך בשוה [אע"פ שקו המדבק עבה], כי ניכר יפה בליטת יו"ד התחתונה. כמובן מצוה לתקנה מה שאפשר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה