יום שלישי, 15 במאי 2012

ה"א המתחלפת בתי"ו או חי"ת

אפשר להגדיל. סליחה על הפלש

המזוזה הזו יש בה ההי"ן שדומים לחי"ת או לתי"ו, משום שהירך שמאל קרובה ביותר לגג אע"פ שאינה נוגעת. לענ"ד חייבים לשאול תינוק האם הן ה"א או חי"ת או תי"ו, ואם ברור לנו שנתחלף צורת הה"א לצורת תי"ו או חי"ת אע"פ שנפסקו מעט מגגן [הפסק "שאינו ניכר להדיא"] הרי אלו פסולים.
סברתי בזה בנויה על מה שביארתי בענין "בכור" שהכ"ף ווי"ו סמוכות ביותר זו לזו, שנעשו מ"ם אע"פ שאינן נוגעים זה לזה.
אמנם רוב הרבנים [ומכללם הרב החסיד ר' שמאי גרוס שליט"א] מכשירים, לשיטתם במקרים הללו. סברתם היות שעינינו רואות שאין נגיעה, א"כ אין מקום לשאול תינוק כי אנו רואים שהאות כשרה [אע"פ שנשתנה האות מעט]
אין סברתם נראית לי נכונה לדין [בפרט ע"פ שיטת רבינו בשו"ע סי' לב סעיף ל], אלא כל אות שיש בה שינוי אפילו מעט ותינוק אינו קוראה כדין, אזי היא פסולה.

למטה תמונת אותו המזוזה, כאשר מסומנים חלק מההי"ן בקוים אדומים. וכן תמונה של כמה דוגמאות מבודדות, שוב פעם סליחה על הפלש שמפריע.
שאלה זו העליתי בעבר גם בפורום באנגלית  The STa"M Forum: questions on tzuras ois  וזו התמונה - הה"א השניה בשם הק' היא דומה לבעיה כאן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה