יום רביעי, 16 במאי 2012

שאלה יפה על צד"י פשוטה

שאלה יפה על צד"י פשוטה הועלה בפורום באנגלית  The STa"M Forum: Tzade Sofit
מה דין צד"י זו בסוף המזוזה?
פשוט שאין בעיה של כתיבה כסדרן וניתן למחקה כדי לתקנה. השאלה מה דינה?

נראה לי שהיא פסולה משום שהיו"ד מחוברת במקום שאין לה ליגע, וגרירת הנגיעה לבד תהא חק תוכות [אני מודה שיש קצת להסתפק בזה, כי ניכרת היטב צורת הצד"י לכל, ותינוק בודאי יכירה, והנגיעה אינה ממש בכל עובי היו"ד. מכל מקום למעשה אין להקל ולהפריד נגיעתם, כדי שיוכל אחר כך למשוך רגל חדשה לגוף] על כן צריך לבטל צורת האות בכדי לתקנה.
וזה תלוי בדיני כתיבה בפיסול, שאם נכתב היו"ד הראשון אזי הגוף שלאחריו נעשה בפיסול וצריך למוחקו כולו, ואם הגוף קדם ואחר כך הדביק היו"ד בפיסול, אזי צריך לגרור כל היו"ד לבדו.

2 comments:

  1. שאלה נוספת נתעוררה בפורום שם:
    מה הדין כאשר יש ספק איזה צד נכתב בפיסול, האם צריך להחמיר ולמחוק את כל האות מחשש שמא נכתב בפיסול, או שמא במקרה ספק מספיק רק לבטל צורת האות ולסיימו בכתיבה?

    השבמחק
  2. לכוארה פשיטא שצריך למחוק הכל. ומה צד להקל אם לא ידוע סדר הכתיבה?

    השבמחק