יום שלישי, 26 ביוני 2012

טיפת דיו קטנה בתוך רי"ש

שאלה ומזוזה זו הועלו בפורום באנגלית. נפלה טיפת דיו קטנה לתוך הרי"ש של "ובשעריך".
נראה לי שמותר לשאול תינוק ואם יקראנה רי"ש מותר למחוק הטיפה והרי"ש כשרה.
טעמי, שאין בנקודה הזו שיעור ירך שמאל של ה"א גם לפי שיטות הרא"ש והמחבר סי' לב סעי' טו, ועוד שאינו עומד במקום הירך מצד שמאל, אלא באמצע האות [עי' שוע"ר סי' לו אות ה] ולכן אם תינוק קוראה רי"ש אין זו ה"א כלל, והיא כשרה לרי"ש.
ראה ילקוט הסופר [משנת הסופר עמוד מה] נפלה טיפת דיו קטנה וכו'.

אין תגובות:

פרסום תגובה