יום שישי, 29 ביוני 2012

תג הלמ"ד לתוך וי"ו

מה דין וי"ו זה שנכנס תחתיו תג הלמ"ד?

במקדש מעט [לב ס"ק קלג] פסק שכשר אם נכנס ראש הלמ"ד לחלל הוי"ו, וכתב כן בשם הדעת קדושים. (וצ"ע קצת בלשון הדע"ק עצמו, ומ"מ בנכנס רק התג פשיטא דמכשיר)
ובמשנת הסופר בכמה מקומות (ילקוט הסופר עמ' נא, קיב, וביאור הסופר עמ' קיד ד"ה אפשר) פסק להחמיר דצריך שאלת תינוק, ואם נראה לעינים שהוי"ו נעשתה ה"א צרה פסול.
ולעניות דעתי בנכנס תג אין שאלה כלל [והרוצה להחמיר ולגרור מתג הלמ"ד עדיף, ואין בזה שום שאלה של ח"ת], ובאם נכנס ראש הלמ"ד ותיראה כמין גימ"ל, אזי יש חובה לשאול תינוק ע"י כיסוי גוף הלמ"ד, ויראה לתינוק רק הוי"ו וחללה.

גם במקרה שלפנינו שהלמ"ד הוא לפני השם, מותר לגרור את אורך התג, כי הנטפלים לפני השם אינם קדושים בקדושת השם.

2 comments:

 1. To gorer the tag of lamed in this case is mechikas Hashem?

  השבמחק
  תשובות
  1. I admit that I didn't realize that it was a shem, I was just using this as an example.
   But le'mayse we may erase the tag of this lamed although it is before a shem, since the law is that nitpalin before the shem are not kadosh b'kedushas hashem

   מחק