יום שישי, 10 ביולי 2020

בי"ת ללא עקב וללא זוית

הב' של ודברת פסולה - אין לה עקב (אלא גב שלם ועגול) ואינה מרובעת למטה.
זוית או עקב ברור בבי"ת מעכב בה לפסול, כמבואר בפוסקים. (והגם אף אם לא תדמה לכ"ף, ובודאי תינוק לא יכירה ככ"ף, מ"מ כבר נפסלה - כי אין בה עיקר צורת הב' שקבעו חז"ל שהיא ריבועה שלמטה דוקא).
הב' של ובקומך שאלת תינוק, שיש בה בליטה וכעין עקב, ואינה עגולה בבירור למטה.

אין תגובות:

פרסום תגובה