יום שני, 27 ביולי 2020

נו"ן פשוטה ראשה אינו עובר לצד שמאל

ראש הנו"ן אינו עובר כלל לצד שמאל, רק קוצותיה בולטים. יש חוששים שהנו"ן הזו פסולה, ומ"מ מותר לתקנה בהוספת דיו שיהא לה ראש עובר לכאן ולכאן (כמבואר במקדש מעט).
וזה תמונת תיקונה בהוספת דיו לראשה:

אין תגובות:

פרסום תגובה