יום שישי, 17 ביולי 2020

שאלות על זיי"ן ודלי"ת

שתי הדלתי"ן המסומנות - כמעט שאין הגג [עקב] עובר ואין בו זוית ברורה - נראה לי שצריכים שאלות תינוק, ואחר שיקראם ד' כדין, יש לתקן ריבוע העקב.
הזיי"ן הראשונה פסולה. אין זו זיי"ן כלל, אלא מין וי"ו.
הזיי"ן - רוב ראשה עובר רק ימינה, אבל מעט עובר שמאלה, ולכן כשרה, ומותר [וראוי לתקנה].
אם הראש לא היה עובר כלל שמאלה - היה פסול.

אין תגובות:

פרסום תגובה