יום שלישי, 7 ביולי 2020

כ"ף פשוטה רחבה - משוכה

מפורש בשו"ע רבינו ועוד פוסקים, שאסור למשוך הכ"ף פשוטה, כי משתנית עי"ז לרי"ש.
והדין בדיעבד אם משכה - אם משך הגג עד קרוב לאורך הרגל דינה שאלת תינוק. ואם משכה עד כדי שגגה רחב כמו אורך הרגל או יותר היא פסולה, ולא מהני קריאת התינוק (כלומר, גם אם תינוק יכירה, היא פסולה).
[בתמונה שלפנינו אין הגג רחב כמו אורך הרגל, ולכן בדיעבד מועיל קריאת התינוק להכשירה].

ראה דוגמא של כ"ף פשוטה שגגה רחבה מדי ונפסלה, כנ"ל:
https://hebrewstam.blogspot.co/2015/06/blog-post_88.html

אין תגובות:

פרסום תגובה