יום שלישי, 14 ביולי 2020

נפסקים

היו"ד נפסק מגוף האל"ף - פסול (משום שאין האות גולם [גוף] אחד), אבל מותר לתקנו בתפלין ומזוזה שלא כסדרן כמבואר בפוסקים.
במ"ם - הוי"ו נפסק מן הכ"ף הפסק ניכר - ונעשה שתי אותיות כ"ף ווי"ו, פסול, ואי אפשר לתקנו בתפלין ומזוזה שלא כסדרן, משום שבתיקונו עושהו אות חדשה.
בבי"ת יש הפסק, והגג נפרד מהמושב, פסול וא"א לתקנו בתפלין ומזוזה שלא כסדרן, כי אבדה צורתה לגמרי.

אין תגובות:

פרסום תגובה