יום רביעי, 8 ביולי 2020

פתח חדר אוצרות בתוך המטבח

 בתוך המטבח מיד לצד ימין, יש חדר אוצרות ששומרים שם חפצי מאכל.
תמונת שני הפתחים. הפתח הראשון [החיצון] הוא כניסת המטבח, והפתח השני [הפנימי] הוא כניסה לחדר האוצרות.
חדר אוצרות שבתוך הבית, והמשמש צרכי הדיור של הבית, חייב במזוזה.
מקום הקביעה בחדר זה [האוצר] הוא נכון. אע"פ שפתח האוצר קרוב לפתח החיצון [של המטבח], מ"מ הוא פתח נפרד עם סף נפרד משלו, ולכן חייב במזוזה לעצמו.

אין תגובות:

פרסום תגובה