יום שישי, 24 ביולי 2020

כתבים גרועים ובעיות

דבר ידוע שכתבים גרועים יש בהם הרבה בעיות הלכתיות (וכן ספיקות על כשרותם):
הנה ב' דוגמאות:
בין הש' ור' [למעלה] - גרר להפריד ביניהם ושרט שריטה העוברת מעבר לעבר השני של הקלף, אלא ששריטה זו נראית רק נגד שלחן אור [השמש], ולא לעין רגילה.
הבעיה היא - שאמנם נקב שאינו נראה לעין רגילה (אלא רק נגד השמש) אינו נידון כנקב וכחסר היקף גויל, אבל אם כן נראה שעדיין האותיות דבוקות זו לזו. לכן לכתחילה בודאי יש לגרר ביניהם אם אפשר, שיהא היקף גויל ממש. בדיעבד [וכל הכתב הזה הוא בדיעבד] אפשר להכשיר כך (אם לעין אינו נראה נוגע).
שתי התווי"ן המסומנים פסולים, כי אין להם בליטת רגל שמאל. והם חסרי צורת האות תי"ו.
הרי"ש ארוכה מעט - שאלת תינוק האם זו ר' או כ"ף פשוטה.

אין תגובות:

פרסום תגובה