יום ראשון, 1 ביולי 2012

יודי"ם עם קוץ שמאלי בולט


שאלות על יודין שיש להן קוץ שמאל ארוך ודומין לחיתין קטנות.
את ה-י הראשונה התינוק כבר לא קרא.
הבנתי מהמקדש מעט הל' צורת האותיות אות י' סע' י שמתקנים אז, על אף קריאת התינוק.
אם כך, לא הבנתי מה הועילה הש"ת ?              

תגובה 1:

  1. במקדש מעט שם מבואר דאם תינוק קוראה אין צריך תיקון כלל וכשרה כמו שהיא, ואם תינוק אינו קוראה סברתו שצריך לתקן צורת היו"ד.

    לעניות דעתי שתי היודי"ן שלפנינו יש לתקנם, ע"י הוספת מעט דיו בתחתית הראש, ואח"כ טיפת דיו ממש ברגל ימין.

    השבמחק