יום חמישי, 12 ביולי 2012

שאלה מעניינת בפורום באנגלית

שאלה מעניינת המופיעה בפורום באנגלית:
טעה וכתב ה"א במקום שצריך דלי"ת, הוסיף דיו ועיגל זוית הדלי"ת להפכה לרי"ש, ואחר כך מחק רגל שמאל ושוב ריבע זוית ועקב הדלי"ת, האם זו כשרה כי נעשתה [סיומה] בכתיבה, או שמא יש כאן חק תוכות?

אני מסתפק בדבר, דאע"פ שמסברא נראה דכל שסיים וגמרה בכתיבה הרי אנו מקילים להכשירה (כמבואר במגן אברהם לב ס"ק כג) שמא במקרה דידן הרי הוספת הדיו לעגל הדלי"ת לעשותה רי"ש היתה 'כתיבה פיקטיבית' כי הרי לא רצה באמת לעשותה רי"ש אלא רק להצילה מגרירה גדולה בלבד, ואם כן שמא זה מוגדר ככתיבה בפיסול, ולכן חייב למחוק רגל ימין כדי לסיים צורת הדלי"ת בכתיבה כשרה.

דוגמא זו [טעה ועשה ה"א במקום דלי"ת] מופיע בהלכה וכתוב בפוסקים העצה למחוק רגל ימין ורגל שמאל, ולא נשמע מעולם עצה זו להפוך הדלי"ת לרי"ש כו'.

צריך עיון והארה - מה הדין במקרה זה.

אין תגובות:

פרסום תגובה