יום שישי, 11 במרץ 2016

חג - תגי החי"ת וגימ"ל קרובין או נוגעין

התגין אינן נוגעין זה לזה, אלא סמוכות. אבל אפילו היו נוגעות ממש -
נראה לי שכשר ואין כאן חשש חי"ת של צירוף גוף הגימ"ל לזיי"ן של החי"ת, משום שאינה נראית כחי"ת ממש בכתב שלנו. [ויש לצרף עוד ספק, דאפשר שתגי הגימ"ל נעשו אחר שכבר הושלם רגל שמאל של הגימ"ל. איני צריך לזה, כי טעם ראשון עיקר, ומ"מ לרווחא דמילתא אמרתי כן].
ומ"מ פשוט שראוי להרחיק מעט בין התגין הללו.

ראה עוד דוגמאות תחת התוית ו ז או ח (הקשה על התוית תפתח את כל הבלוגים הקשורים)

אין תגובות:

פרסום תגובה